ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 80 ชุดข้อมูล

รูปแบบ : CSV

เรียงโดย :

projectappi

ชุดข้อมูล api

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ธันวาคม 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
images icon api images icon csv images icon json
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19

รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ธันวาคม 2565
7 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv
กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19-25650921

รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ธันวาคม 2565
1 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv

โครงการวิจัย 2570

โครงการวิจัย ปี 2570

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2565
2 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กบข.

โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) การแพทย์พื้นฐาน 2) การแพทย์คลีนิก 3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2565
16 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
โครงการวิจัย/งบประมาณ

นักวิจัยดำเนินการด้าน Zero Waste

นักวิจัยดำเนินการด้าน Zero Waste จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
73 ผู้เข้าชม 9 download
images icon csv images icon api
บุคลากรการวิจัย

การแพทย์และสาธารณสุข

การแก้ปัญหาเชือไวรัสโควิด-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผู้บรรยาย

รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์

กรอบวิจัย 2568

กรอบการวิจัย 2568 ทดสอบ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กบข.

โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านสังคมศาสตร์

ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) จิตวิทยา 2) เศรษฐศาสตร์ 3) ศึกษาศาสตร์ 4) สังคมศาสตร์ 5) นิติศาสตร์ 6) รัฐศาสตร์ 7)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
17 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
โครงการวิจัย/งบประมาณ

รายงานข้อมูล

ข้อมูลโครงการวิจัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ผลงานวิจัย