ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

สถิติ

59,236 จำนวนผู้เข้าชม
17 หมวดหมู่
187 ชุดข้อมูล
3 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 176 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 7 NRIIS
 • 4 testOrg

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 12 API หมวดมาตรฐานการวิจัย
 • 13 มาตรฐานการวิจัย
 • 2 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 47 การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 16 โครงการวิจัย/งบประมาณ
 • 7 บุคลากรการวิจัย
 • 11 ผลงานวิจัย
 • 9 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 1 ทดสอบสร้างครั้งที่ 1
 • 1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม วช.
 • 0 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วช.
 • 8 การจัดการความรู้ วช.
 • 6 การจัดซื้อจัดจ้าง วช.
 • 0 การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.
 • 0 การบริการระบบ NRIIS
 • 0 การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ วช.
 • 2 วช.

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ