ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

ชุดข้อมูล

สถิติ

25,453 จำนวนผู้เข้าชม
15 หมวดหมู่
133 ชุดข้อมูล
2 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 132 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 1 NRIIS

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 4 มาตรฐานการวิจัย
 • 1 ่JOY TEST
 • 1 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 22 ทดสอบ มด
 • 2 ทดสอบ สิทธิบัตร
 • 45 การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 2 ทดสอบ รางวัลการวิจัย
 • 2 นก
 • 1 ทดสอบการสร้างหมวดหมู่
 • 13 โครงการวิจัย/งบประมาณ
 • 6 บุคลากรการวิจัย
 • 8 ผลงานวิจัย
 • 8 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 3 test เสาวลักษณ์
 • 2 test watinee

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด