ขนาดตัวอักษร
ภาษา

สถิติ

20,288 จำนวนผู้เข้าชม
7 หมวดหมู่
74 ชุดข้อมูล
1 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

  • 74 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

  • 4 มาตรฐานการวิจัย
  • 1 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
  • 21 การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
  • 13 โครงการวิจัย/งบประมาณ
  • 6 บุคลากรการวิจัย
  • 8 ผลงานวิจัย
  • 8 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด