ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 91 ชุดข้อมูล

รูปแบบ : CSV

เรียงโดย :

โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) การแพทย์พื้นฐาน 2) การแพทย์คลีนิก 3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2566
18 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
โครงการวิจัย/งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ข้อมูลสถานที่ดำเนินการฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ แจ้งต่อ วช. โดย วช. จะเป็นผู้ออกใบรับแจ้ง ตามที่กำหนดในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ....

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2566
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
DV.กนกวรรณ

ทดสอบ สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NECAST-Cleaning ข้อมูล

Cleansing ข้อมูลแล้ว ทดสอบนำขึ้น ก่อนนำขึ้นระบบจริง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2566
6 ผู้เข้าชม 2 download
images icon csv
ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19

รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มกราคม 2566
8 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv
กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19-25650921

รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มกราคม 2566
1 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv

โครงการวิจัย 2570

โครงการวิจัย ปี 2570

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มกราคม 2566
2 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กบข.

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561

แสดงข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2566
29 ผู้เข้าชม 5 download
images icon csv
โครงการวิจัย/งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาลและโรคขอบใบแห้ง

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2566
1 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การบริการ ID-ZOOM วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ธันวาคม 2565

การให้บริการ ZOOM Conference ของ วช. แสดงข้อมูลการประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ธันวาคม 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 ธันวาคม 2565
8 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv
ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)

รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2558

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 2558 ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 ธันวาคม 2565
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ข้อมูลภายในหน่วยงาน วช. (กนกวรรณ)

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2565)

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2565) ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ธันวาคม 2565
4 ผู้เข้าชม 3 download
images icon csv
ข้อมูลภายในหน่วยงาน วช. วัทธะนา