ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 165 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 66 (ทดสอบ)อ๊ีด

ชุดข้อมูลหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2566
7 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv images icon api
มาตรฐานการวิจัย

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NECAST

ข้อมูลสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NECAST ประกอบด้วย ชื่อสถาบัน ข้อมูลการรับรองครั้งแรก ข้อมูลการต่ออายุ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2566
3 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv images icon api
มาตรฐานการวิจัย

ข้อมูลค่าใช้จ่าย R_D ของประเทศไทย ทดสอบเปลี่ยนทรัพยากรว่า api เปลี่ยนไหม (เสาวลักษณ์)

ทดสอบเปลี่ยนทรัพยากรว่า api เปลี่ยนไหม

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2566
1 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv
ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ

ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ จากระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) จำแนกตามอายุและเพศ สาขาความเชี่ยวชาญ ISCED สังกัดกลุ่มหน่วยงาน จังหวัดสังกัดนักวิจัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566
2 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
บุคลากรการวิจัย

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19-25650921

รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566
8 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv images icon json

โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) การแพทย์พื้นฐาน 2) การแพทย์คลีนิก 3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2566
26 ผู้เข้าชม 3 download
images icon csv
โครงการวิจัย/งบประมาณ

โครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง

ข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในพื้นที่ภาคกลาง ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ รายละเอียดประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทโครงการ นักวิจัย สถานะงานโครงการ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2566
11 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv images icon api

ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต่อ วช. โดย วช. จะเป็นผู้ออกใบอนุญาต ตามที่กำหนดในมาตรา 27...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566
3 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv images icon api

สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ข้อมูลสถานที่ดำเนินการฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ แจ้งต่อ วช. โดย วช. จะเป็นผู้ออกใบรับแจ้ง ตามที่กำหนดในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2566
3 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv images icon api
มาตรฐานการวิจัย

ทดสอบAPI กมว.

ทดสอบapiกมว.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2566
10 ผู้เข้าชม 3 download
images icon api images icon csv

สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์2566

ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต่อ วช. โดย วช. จะเป็นผู้ออกใบอนุญาต ตามที่กำหนดในมาตรา 27...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2566
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv images icon api

หัวข้อทดสอบ

ทดสอบ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 เมษายน 2566
2 ผู้เข้าชม 0 download

ทดสอบAPIกมว.2

ทดสอบกมว.2

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2566
3 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv images icon api

ทดสอบ(RC) ปี 2563-2564

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (RC) ปี 2563-2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ชื่อนักวิจัย วัตถุประสงค์ บทคัดย่อ หน่วยงานนักวิจัย หน่วยงานโครงการ ปี และงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566
4 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv