ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

พบ 46 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

การใช้เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ทนร้อนที่ย่อยกากผลิตพืชผลทางการเกษตรในการผลิตเอธานอล

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
11 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

0.5? CMOS 2.4 GHz RF-switch for wireless communications

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
16 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

0-3 PZT/odd-odd nylons Composites: Preparation and Electrical Properties

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
14 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ทดสอบ

ทดสอบ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565
18 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

14 ท่าบริหารร่างกาย ผู้สูงอายุ

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กันยายน 2564
26 ผู้เข้าชม 0 download
images icon xls images icon csv
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

0.18-µm CMOS push-pull power amplifier with antenna in IC package

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
34 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

10,000 Steps in the primary school environment : a pilot study, 2010.

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
36 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

10,000 deaths that go annoticed every year

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
16 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 กันยายน 2564
44 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

100 ปีสายน้ำแห่งความสุข

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
13 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
93 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ