ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)

พบ 4 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

ทดสอบ สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NECAST-Cleaning ข้อมูล

Cleansing ข้อมูลแล้ว ทดสอบนำขึ้น ก่อนนำขึ้นระบบจริง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2566
6 ผู้เข้าชม 2 download
images icon csv
ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)

การบริการ ID-ZOOM วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ธันวาคม 2565

การให้บริการ ZOOM Conference ของ วช. แสดงข้อมูลการประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ธันวาคม 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 ธันวาคม 2565
8 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv
ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)

การบริการห้องประชุมออนไลน์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ห้องประชุมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปัจจุบันมีให้บริการ 19 ห้องประชุม ขนาดห้องประชุมมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์พร้อมสำหรับการประชุมออนไลน์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ธันวาคม 2565
3 ผู้เข้าชม 2 download
images icon csv
ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีขึ้น เพื่อให้ วช. สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ธันวาคม 2565
5 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv images icon pdf
ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)