ขนาดตัวอักษร
ภาษา

โครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง

โครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในพื้นที่ภาคกลาง ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ รายละเอียดประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทโครงการ นักวิจัย สถานะงานโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานสังกัดนักวิจัย รหัสจังหวัดที่ตั้งของสังกัดนักวิจัย (อ้างอิงรหัสจากกรมการปกครอง) จังหวัดที่ตั้งของสังกัดนักวิจัยปีงบประมาณ OECD1/ OECD หลัก OECD2/OECD รอง คำสำคัญภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ บทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และสถานที่ทำวิจัย

{{cur_meta.name}} {{cur_meta.download_num | number}} download

ระดับการเปิดเผยข้อมูล :
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากร
URL: {{cur_meta.url}}

แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
ประเภท : Line Area Bar Column
images meta images meta

ข้อมูลทรัพยากร

วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไพล์
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
วันที่เผยแพร่ข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล