ขนาดตัวอักษร
ภาษา

การศึกษาและทำนายผลของพลังงานฟิวชันในเครื่องโทคาแมค ITER

การศึกษาและทำนายผลของพลังงานฟิวชันในเครื่องโทคาแมค ITER

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ