ขนาดตัวอักษร
ภาษา

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการกำจัดเชื้อ Leptospira spp. เพื่อใช้ในการรักษาโรคฉี่หนู

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการกำจัดเชื้อ Leptospira spp. เพื่อใช้ในการรักษาโรคฉี่หนู

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS