ขนาดตัวอักษร
ภาษา

การใช้อลูมินาที่เคลือบด้วยโพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์สำหรับการผลิตไบโอดีเซล

การใช้อลูมินาที่เคลือบด้วยโพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์สำหรับการผลิตไบโอดีเซล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS