ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ข่าวสารและประกาศ

คำสำคัญ : เยี่ยมชม

news list

วช. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ...

28 กรกฎาคม 2564