ขนาดตัวอักษร
ภาษา

(ร่าง) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเปิดผ่านระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE Open Data License)

1 พฤศจิกายน 2563

 

 

(ร่าง) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเปิดผ่านระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE Open Data License)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://opendata.onde.go.th/uploads/page_images/2021-02-19-044417.6392242021-01-19-034807.1695772020-10-20--..pdf

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ