ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 107 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

พจนานุกรม ลาว-ไทย

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564
4 ผู้เข้าชม 0 download

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2550-2554

ข้อมูลผลงานวิจัยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขรหัสดีโอไอ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย ชื่อนักวิจัยร่วม หน่วยงาน ปีที่เผยแพร่ อ้างอิงข้อมูล (URL) คำสำคัญ กลุ่มสาขาวิชาการ และเอกสารแนบ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2560-2564

ข้อมูลผลงานวิจัยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขรหัสดีโอไอ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย ชื่อนักวิจัยร่วม หน่วยงาน ปีที่เผยแพร่ อ้างอิงข้อมูล (URL) คำสำคัญ กลุ่มสาขาวิชาการ และเอกสารแนบ ช่วงปีที่เผยแพร่ ปี 2560-2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564
21 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv

รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2558

เพื่อเผยแพร่ชุดข้อมูลข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ต่อสาธารณะในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลด้าน ววน.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf images icon csv

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2559

การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564
12 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf images icon csv images icon xlsx

14 ท่าบริหารร่างกาย ผู้สูงอายุ

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กันยายน 2564
13 ผู้เข้าชม 0 download
images icon xls images icon csv
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ทางวาจากับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาประชากรศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตกรุงเทพมหานคร

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กันยายน 2564
9 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0.18-µm CMOS push-pull power amplifier with antenna in IC package

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
8 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

10,000 Steps in the primary school environment : a pilot study, 2010.

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
16 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

10,000 deaths that go annoticed every year

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
5 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม