ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 107 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลอง ผักบุ้งจีนและเผือก

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2565
3 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ศึกษาการจัดการเพื่อลดการสูญเสียปริมาณคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2565
2 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลล์และแอสตาแซนทินของยีสต์ Phaffia rhodozyma

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
0 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนาการผลิตถั่วหรั่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
0 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การใช้เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ทนร้อนที่ย่อยกากผลิตพืชผลทางการเกษตรในการผลิตเอธานอล

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
0 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

0.5? CMOS 2.4 GHz RF-switch for wireless communications

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
0 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

0-3 PZT/odd-odd nylons Composites: Preparation and Electrical Properties

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
1 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ทดสอบ

ทดสอบ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565
4 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2562 (ทดสอบ2)

ข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2562 ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2564
18 ผู้เข้าชม 1 download
images icon pdf images icon csv