ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 173 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ทางวาจากับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาประชากรศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตกรุงเทพมหานคร

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กันยายน 2564
17 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0.18-µm CMOS push-pull power amplifier with antenna in IC package

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
23 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

10,000 Steps in the primary school environment : a pilot study, 2010.

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
26 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

10,000 deaths that go annoticed every year

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2564
8 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 กันยายน 2564
34 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

100 ปีสายน้ำแห่งความสุข

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
69 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

100 years of innovations for sustainability

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
31 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

0พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 0การท่องเที่ยว เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง 0สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
13 ผู้เข้าชม 0 download
images icon url
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ