ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์

พบ 3 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผู้บรรยาย

รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี Mo

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ วช. จัดทำขึ้นเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ, ด้าน, แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรม, เป้าหมายของแผนงาน, ผลผลิต,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
2 ผู้เข้าชม 1 download
images icon csv
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์

แผนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ วช. จัดทำขึ้นเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านต่างประเทศ ประกอบด้วย กรอบความร่วมมือทางการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศระยะ 5 ปี,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์