ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

พบ 3 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

การแพทย์และสาธารณสุข

การแก้ปัญหาเชือไวรัสโควิด-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2565
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ทดสอบกรอบวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ วช. จัดทำขึ้นเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ, ด้าน, แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรม, เป้าหมายของแผนงาน, ผลผลิต,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ วช. จัดทำขึ้นเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ, ด้าน, แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรม, เป้าหมายของแผนงาน, ผลผลิต,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
2 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข