ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย

พบ 1 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

ทดสอบกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

กรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการรองรับสังคมสูงวัย ได้แก่ กลุ่มเรื่อง...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
4 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย