ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

พบ 4 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูลโควิด

ข้อมูลโควิด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

รางวัลนานาชาติ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ เป็นผลงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มเรื่อง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
2 ผู้เข้าชม 0 download
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูล covid-19

covid-19

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
2 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม