ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

พบ 1 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

(ทดสอบ) ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต่อ วช. โดย วช. จะเป็นผู้ออกใบอนุญาต ตามที่กำหนดในมาตรา 27...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
5 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์