ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3

พบ 2 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

ddddddddd

ffffffffffffffffffff

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3

ทดสอบแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ วช. จัดทำขึ้นเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ, ด้าน, แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรม, เป้าหมายของแผนงาน, ผลผลิต,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3