ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2

พบ 1 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

กรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านสังคมและความมั่นคง

1.แผนงานย่อยรายประเด็น 2. Output (ผลผลิต) 3. Key Result (ตัวชี้วัด) 4. กลุ่มเรื่อง (กรอบการวิจัยและนวัตกรรม) 4.1 เป้าหมาย 4.2 ผลผลิต 4.3 กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 4.5 ประเด็นมุ่งเน้น 4.6 หมายเหตุ criteria

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2