ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

ข้อมูลภายในหน่วยงาน วช. (กนกวรรณ)

พบ 2 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2558

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 2558 ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 ธันวาคม 2565
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon csv
ข้อมูลภายในหน่วยงาน วช. (กนกวรรณ)

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากร วช. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน/จริยธรรมของหน่วยงาน และ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565
11 ผู้เข้าชม 7 download
images icon csv images icon pdf
ข้อมูลภายในหน่วยงาน วช. (กนกวรรณ)